تبلیغات
درباره ی سبک استاد بروس لی جیت کاندو - رموز جیت کاندو
درباره ی سبک استاد بروس لی جیت کاندو


جیت کان دو (به زبان چینی: 截拳道 یکی از ورزش*های رزمی چینی است که توسط بروس لی ***كونگ فو کار و بازیگر معروف چینی پایه گذاری شد.

________________________________________
بیشتر تکنیک ها ی جیت کان دو براساس روش رز موسوم به وینگ *چون طراحی شده است ، چرا که بروس لی تمرینات کلاسیک رزمی خود را در این سبک انجام داده بود. فنون وینگ چون در جیت کان دو به شکلی تغییر یافته اند که کاربردی تر باشند. استفاده از سلاح های سرد نیز در این رشته بسیاسترده تر است.
جیت کان دو - نقطه اوج خلوص در حرکت
جیت کان دو یا همان (( روش متوقف کردن مشت )) توسط بروس لی فقید ابداع شد و می توان آن را به عنوان یک هنر رزمی چینی - آمریکایی مدرن و امروزی ، طبقه بندی کرد . ریشه های سیستم جیت کان دو را ، وینگ چون ***گ فو ، شمشیر زنی اروپایی ، بوکس آمریکایی و . . . تشکیل می دهند . به عبارت دیگر، این سیستم را به عنوان (( هنر رزمی بروس لی )) می شناسند که ویژگی های شاخص آن ، سادگی و مختصر و کاربردی بودن آن است . در این روش حداکثر تلاش ، برای کاربرد ساده و مختصر از حرکات ، جهت تسریع و تاثیر ضربات به عمل می آید .
در این سیستم رسیدن به مهارت تشخیص صحیح زمان و مکان ، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .

متوقف کردن
واژه متوقف کردن به طور ابتدایی به معنای بلوکه کردن ضربه حریف و یا ضربه زدن به او در حین حمله و یا قبل از آن است . البته عقیده متوقف کردن حمله حریف ، در بسیاری از سبکهای باستانی رزمی نیز مطرح شده است که مثال بارز آن ، روشهای بلوکه کردن ضربه ( دفاع ) و سپس اجرای حمله است که تقریبا در بیشتر سبکهای باستانی ، مشترک است . اما برای فهم عمیق تر استراتژی جیت کان دو باید به بررسی عمیق تر فلسفه این روش پرداخت .فلسفه

در فلسفه جیت کان دو عقیده کلی روی حذف حرکات اضافی و نمایشی متمرکز است . در جیت کان دو این گونه حرکات به عنوان یک سری تکنیک های مزاحم و زحمات بیهوده در نظر گرفته می شوند . آیا در برابر حرکات اضافی و آشفته حریف ، باید از حرکات آشفته و غیر منطقی نظیر خود او استفاده کرد ؟! منطقی تر نیست که با ساده تر و کاربردی تر کردن حرکات و حذف حرکات غیرمنطقی از سریع ترین راه ممکن ، بر چنین حریفی غلبه کرد ؟ در چنین حالتی به راحتی می توان تشخیص داد که حریف اول از تکنیک های دست و پا گیر سنتی استفاده می کند ولی تردید نداشته باشید که حریف دوم یک جیت کان دو کاراست

قابلیت انطباق
جیت کان دو هنرجو را برای (( هر موقعیت احتمالی )) آماده می کند نه برای (( تمام موقعیت ها )) ، منظورم این است که بعضی از حالات و تهاجماتی که در سبک های دیگر برای هنرجو ترسیم می شوند ، هیچ گاه در عالم واقعیت اتفاق نمی افتند ، جیت کان دو بر تمرینات طولانی برای مقابله با موقعیت های واقعی و روزمره احتمالی ، تکیه دارد . انطباق با این موقعیت هاست که ارزش واقعی این سبک را بنیان می نهد . (( روش متوقف کردن مشت ، انطباق با دنیای واقعیت است نه رویاها))


آب

قابلیت انطباق جیت کان دو از فلسفه معروف (( نافذ ، مثل آب )) سرچشمه می گیرد . جیت کان دو همان مانند آب ، دارای هنر نفوذ به هر منفذی است که البته فرمول اولیه آن را استقرار صحیح شکل می دهد نهH2O ! این روش ، کمترین مقاومت و اعمال زور را در برابر حریف به ارمغان می آورد . برای مثال حرکت موج دریا می تواند مثال روشنی از یک جیت کان دو کار باشد ، موج به جلو پیش می رود ( هنرجو به هر منفذی در گارد حریف نفوذ می کند ) و سپس موج به عقب برمی گردد ( هنرجو منافذی را برای به دام انداختن حریف در اختیار وی قرار می دهد. )
منبع : ماهنامه هنرهای رزمی - شماره 50 - فروردین 1383 - مارک استیوارت
زیر ساخت ها

حرکت صحیح و اصولی پاها و نقل و انتقال بدن فقط از طریق برقراری یک حالت متعادل و هماهنگ است . به عبارت دقیق تر ، یک گارد مناسب در واقع زیرساخت تمام حرکات و استراتژی های مبارزه را فراهم می کند . شما چگونه ضرورت های زمانی / مکانی لازم برای متوقف کردن حرکت حریف را برای خود به وجود می آورید ؟

تحرک

برای درک میزان تحرک ، ابتدا باید برداشت صحیح و تحلیل درستی از عمق میدان حرکت در فاصله بین خود و حریف را کسب کرده باشیم و در مرحله بعدی بتوانیم این فاصله را به طور دلخواه به وجود آورده و یا تغییر دهیم . به این نحو میزان تحرک و نقل و انتقال بدن ما به طول گامهای ما در جیت کان دو ، به طور اتوماتیک نمایان می شوند .

بر اساس نظر بنیانگذار این سیستم ، (( بهترین حالت گام های تهاجمی به شما این اجازه را می دهد تا در حال حرکت به اجرای مشت و لگد بپردازید ، به این ترتیب نه تنها حریف را غافلگیر می کنید ، بلکه خواهید توانست با تمام وزن بدن به حریف خود ضربه بزنید . حرکات پاها باید زیرکانه ، ساده و آزاد باشد . ضربات مشت و لگد یک هنرجو ، مانند توپخانه یک ارتش است . توپخانه باید تحرک داشته باشد تا بتواند با تنظیم فاصله ، دشمن را هدف قرار دهد . تحرک ، همچنین برای تدافع هم مهم است ، چون همیشه حمله کردن به یک هدف متحرک و یا هدف دور از دسترس ، سخت تر از حمله به اهداف ثابت است .

واقع گرایی

برای داشتن برداشت صحیح از جیت کان دو ، در ابتدا باید در نظر داشته باشید که هدف این سیستم ، ضربه زدن به حریف از ایمن ترین راه ممکن و پایان دادن هر چه سریع تر به درگیری است . همچنین فراموش نکنید که گارد مناسب و حرکات پا ، اساس و بنیان مابقی اصول جیت کان دو را تشکیل می دهند .

این سیستم ، واقع گرایی تکنیک ها را از ورای فلسفه (( پرهیز از درگیری زیاد )) و (( درگیری در کمال کنترل )) ، می نگرد . جیت کان دو ، هنر مبارزه کردن بدون درگیری است ، به عبارت بهتر ، مبارزه کردن با حداقل صرف انرژی که این فلسفه ، خود حاوی اوج خلوص تکنیکی است و مستلزم پایبندی و تعلق خاطر به راه بی پایان حقیقت می باشد .


روش بی روشی در وینگ چان و جیت کان دو

جیت کان دو به رد پایبندی به یک استیل یا روش ثابت همیشگی می پردازد و در واقع به روش (( بی روشی )) اعتقاد دارد . در این سیستم عقیده بر این است که کسب خلوص تکنیکی و حذف زواید به ساده گرایی فنی منتهی می شود و در واقع ساده گرایی ، اوج خلوص تکنیکی است . راه فراتر رفتن از روش های ثابت و کلیشه ای این است که زوائد را حذف کنیم تا به ریشه ها برسیم که در این مورد می توان گفت که ریشه مبارزه ، حرکت است . حرکت برای حمله ، دفاع و یا هر منظور دیگر . این ریشه مبارزه است . 2.سیستم انفجاری اگر جیت کان دو را از زاویه تهاجمی و گارد دائمی اش بررسی کنیم ، مسلما با یک سیستم انفجاری روبرو خواهیم بود ولی اگر به این جنبه توجه کنیم که در این روش اعتقادی به داشتن گارد ثابت و همیشگی وجود ندارد و حرکات حریف ، گارد ما را تعیین می کند ، آنگاه این سیستم یک روش تدافعی به حساب می آید . به هر حال جیت کان دو همیشه به دنبال راه مغلوب کردن حریف با صرف کمترین میزان انرژی است . 3.زیر ساختها حرکت صحیح و اصولی پاها و نقل و انتقال بدن فقط از طریق برقراری یک حالت متعادل و هماهنگ است . به عبارت دقیق تر ، یک گارد مناسب در واقع زیرساخت تمام حرکات و استراتژی های مبارزه را فراهم می کند . شما چگونه ضرورت های زمانی / مکانی لازم برای متوقف کردن حرکت حریف را برای خود به وجود می آورید ؟ 4.تحرک برای درک میزان تحرک ، ابتدا باید برداشت صحیح و تحلیل درستی از عمق میدان حرکت در فاصله بین خود و حریف را کسب کرده باشیم و در مرحله بعدی بتوانیم این فاصله را به طور دلخواه به وجود آورده و یا تغییر دهیم . به این نحو میزان تحرک و نقل و انتقال بدن ما به طول گامهای ما در جیت کان دو ، به طور اتوماتیک نمایان می شوند . بر اساس نظر بنیانگذار این سیستم ، (( بهترین حالت گام های تهاجمی به شما این اجازه را می دهد تا در حال حرکت به اجرای مشت و لگد بپردازید ، به این ترتیب نه تنها حریف را غافلگیر می کنید ، بلکه خواهید توانست با تمام وزن بدن به حریف خود ضربه بزنید . حرکات پاها باید زیرکانه ، ساده و آزاد باشد . ضربات مشت و لگد یک هنرجو ، مانند توپخانه یک ارتش است . توپخانه باید تحرک داشته باشد تا بتواند با تنظیم فاصله ، دشمن را هدف قرار دهد . تحرک ، همچنین برای تدافع هم مهم است ، چون همیشه حمله کردن به یک هدف متحرک و یا هدف دور از دسترس ، سخت تر از حمله به اهداف ثابت است . 5.واقع گرایی برای داشتن برداشت صحیح از جیت کان دو ، در ابتدا باید در نظر داشته باشید که هدف این سیستم ، ضربه زدن به حریف از ایمن ترین راه ممکن و پایان دادن هر چه سریع تر به درگیری است . همچنین فراموش نکنید که گارد مناسب و حرکات پا ، اساس و بنیان مابقی اصول جیت کان دو را تشکیل می دهند . این سیستم ، واقع گرایی تکنیک ها را از ورای فلسفه (( پرهیز از درگیری زیاد )) و (( درگیری در کمال کنترل )) ، می نگرد . جیت کان دو ، هنر مبارزه کردن بدون درگیری است ، به عبارت بهتر ، مبارزه کردن با حداقل صرف انرژی که این فلسفه ، خود حاوی اوج خلوص تکنیکی است و مستلزم پایبندی و تعلق خاطر به راه بی پایان حقیقت می باشدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ابرمطلب
یکشنبه 23 بهمن 1390 :: نویسنده : jkdk jkdk
جمعه 16 آذر 1397 09:28 ق.ظ

Many thanks! I like it!
cialis 5 mg para diabeticos buy cialis sample pack cialis en mexico precio generic cialis levitra opinioni cialis generico cialis prices in england buy generic cialis enter site very cheap cialis cialis savings card cialis generico milano
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:22 ب.ظ

Kudos. Fantastic stuff!
canadian drugs generic cialis cialis arginine interactio cialis patentablauf in deutschland cialis alternative cialis preise schweiz cialis flussig ou acheter du cialis pas cher generic cialis pro wow cialis 20 cialis pills in singapore
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:19 ب.ظ

Well spoken really! .
can i take cialis and ecstasy cialis australia org legalidad de comprar cialis generico cialis mexico generic cialis 20mg uk buy cialis uk no prescription prezzo cialis a buon mercato miglior cialis generico cialis daily new zealand cialis 05
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:05 ق.ظ

You actually expressed it really well!
tadalafil 20mg buy generic cialis precios cialis peru prices for cialis 50mg cialis uk cialis en 24 hora order a sample of cialis cialis 20mg preis cf cialis generico cialis super kamagra
یکشنبه 11 آذر 1397 06:07 ب.ظ

Many thanks. Loads of posts!

cialis mit grapefruitsaft cialis name brand cheap cialis dosage compare prices cialis uk tarif cialis france cialis bula cialis savings card generic cialis at the pharmacy generic cialis pro cialis price in bangalore
شنبه 10 آذر 1397 05:28 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
tadalafil generic acheter cialis meilleur pri cialis online holland generico cialis mexico buy name brand cialis on line buy cialis cheap 10 mg cialis efficacit rx cialis para comprar enter site 20 mg cialis cost cialis tablets australia
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:09 ب.ظ

Really plenty of useful facts.
when will generic cialis be available prix cialis once a da cialis baratos compran uk prices on cialis 10 mg click now cialis from canada recommended site cialis kanada price cialis wal mart pharmacy only now cialis 20 mg precios de cialis generico get cheap cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:28 ب.ظ

Point nicely used..
cialis for sale in europa prix de cialis achat cialis en suisse prices on cialis 10 mg cialis pills cialis per paypa preis cialis 20mg schweiz deutschland cialis online cialis sicuro in linea can i take cialis and ecstasy
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:49 ق.ظ

This is nicely put! .
how do cialis pills work price cialis best cialis professional from usa cialis patentablauf in deutschland we like it cialis price cialis et insomni cialis daily reviews online prescriptions cialis cialis for bph cialis prices in england
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:51 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
buy cialis sample pack cialis for daily use cialis 5mg cialis tadalafil online buy cialis online generic cialis tadalafil how much does a cialis cost cialis 20 mg cialis 50 mg soft tab generic cialis pill online
دوشنبه 9 مهر 1397 01:20 ق.ظ

Many thanks, Excellent stuff.
cialis sicuro in linea recommended site cialis kanada cialis rezeptfrei sterreich buy generic cialis cialis baratos compran uk buy online cialis 5mg cialis 20mg preis cf cialis per paypa ou trouver cialis sur le net opinioni cialis generico
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:34 ق.ظ

Superb content. Thanks!
achat cialis en europe cialis online holland the best site cialis tablets cialis 20 mg cost cialis prices cialis tablets australia india cialis 100mg cost we choice cialis uk buy online cialis 5mg compare prices cialis uk
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:32 ب.ظ

Fantastic knowledge. With thanks!
cialis reviews cialis pills price each cipla cialis online buy name brand cialis on line cialis tablets cialis therapie buy original cialis deutschland cialis online viagra vs cialis vs levitra get cheap cialis
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:00 ق.ظ

Kudos. I appreciate it.
online pharmacies tech school canada online pharmacies for men canadianpharmacyusa24h is it legal pharmacy canada reviews pharmacy canada plus are canadian online pharmacies safe the best canadian online pharmacies rx from canada pharmacy onesource online pharmacies in usa
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:21 ب.ظ

Thank you! Excellent stuff!
buy tadalafil how to get viagra free buy viagra 100mg buy viagra internet where can you buy viagra over the counter find viagra buy generic viagra without prescription can i buy viagra over the counter vaigra viagra online without
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:34 ق.ظ

Wonderful data, Cheers!
does cialis cause gout tadalafil 20 mg american pharmacy cialis buy generic cialis walgreens price for cialis sublingual cialis online cialis uk next day cialis official site generic cialis review uk cialis kaufen bankberweisung
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:56 ق.ظ

Wow plenty of awesome knowledge!
online viagra prescription is it illegal to buy viagra online generic viagra pharmacy buy real viagra online usa viagra mail order online pharmacy order viagra 100mg viagra cheap no prescription buy viagra cheapest buy viagra online at
شنبه 4 فروردین 1397 02:43 ب.ظ

Thanks, I appreciate it.
cialis generico postepay cialis generico lilly cialis soft tabs for sale we like it safe cheap cialis prices on cialis 10 mg cialis vs viagra cialis without a doctor's prescription the best choice cialis woman acquisto online cialis the best site cialis tablets
شنبه 5 اسفند 1396 09:28 ب.ظ
من هم از آن لذت می برم. این نوع کار هوشمندانه است
و قرار گرفتن در معرض! نگهبانان آثار فوق العاده بچه ها من شما بچه ها به وبلاگ ما.
جمعه 4 اسفند 1396 07:24 ب.ظ
هیا بزرگ وب سایت! آیا در حال انجام یک وبلاگ مانند این است
مقدار زیادی از کار؟ من هیچ کدام از اینها را نمیدانستم اما امیدوار بودم وبلاگم را به زودی شروع کنم. به هر حال،
آیا شما باید هر گونه توصیه یا تکنیک برای صاحبان وبلاگ جدید لطفا به اشتراک بگذارید.
من درک می کنم این موضوع را خاموش می کند، با این حال من به سادگی می خواستم
پرسیدن. قدردانی آن
جمعه 24 آذر 1396 05:10 ب.ظ
این واقعا یک قطعه اطلاعات جالب و مفید است. من راضی هستم که شما این اطلاعات مفید را با ما به اشتراک گذاشتهاید.
لطفا ما را به روز نگه دارید مثل این. با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری.
سه شنبه 7 آذر 1396 09:22 ب.ظ
نقاط فوق العاده به طور کامل، شما به سادگی یک خواننده جدید به دست آورد.
چه چیزی ممکن است در مورد ارسالی که شما به سادگی ارائه می دهید، توصیه شود
چند روز در گذشته ساخته شده؟ هر کدوم
جمعه 3 آذر 1396 04:44 ب.ظ
من فورا فایل rss خود را در اختیار شما قرار می دهم زیرا نمی توانم لینک اشتراک ایمیل خود یا خبرنامه الکترونیکی پیدا کنم
سرویس. آیا شما دارید؟ لطفا به من اجازه دهید که من بتوانم مشترک شویم.
با تشکر.
شنبه 13 آبان 1396 06:12 ب.ظ
پست های کیفیت کلید دعوت از مردم برای بازدید از وب سایت است، این چیزی است که این سایت ارائه می دهد.
پنجشنبه 11 آبان 1396 01:01 ق.ظ
من باید از تلاش های شما در این زمینه بپرسم
سایت. من واقعا امیدوارم محتوای مشابه با کیفیت بالا را بررسی کنم
شما در آینده نیز هست در حقیقت، توانایی نوشتن خلاقیتان است
من را تشویق کرد تا سایت خود را شخصی سازی کند؛)
دوشنبه 20 شهریور 1396 07:55 ق.ظ
بله در نهایت چیزی درباره خصوصی است.
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:16 ق.ظ
وبسایت عالی شما را در اینجا داشته باشید.. امروزه بسیار دشوار است که نوشتن کیفیت را مانند خود داشته باشید.
من صادقانه از مردم مثل شما قدردانی میکنم! مراقب باش!!
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:53 ب.ظ
وقتی که من در اصل نظر دادم، بر روی گزینه «اطلاع از من وقتی نظر جدیدی اضافه شده است» را انتخاب کرده اید و اکنون هربار که یک نظر اضافه می شود، چندین ایمیل با همان ایمیل دریافت می کنم
اظهار نظر. آیا راهی وجود دارد که بتوانید مرا از این سرویس حذف کنید؟
قدردانی آن
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:17 ب.ظ
پس از بررسی برخی از مقالات در صفحه وب خود، من صادقانه مانند روش خود را برای نوشتن یک وبلاگ است.
من به عنوان مورد علاقه آن را به لیست سایت مشاهیر من ذخیره کرده ام و در آینده نزدیک بررسی خواهم کرد.
لطفا از وب سایت من نیز بازدید کنید و به من بگویید که چگونه احساس می کنید.
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:39 ب.ظ
من می خواهم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟ من می خواهم اطلاعات بیشتری کسب کنم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : jkdk jkdk
نویسندگان
نظرسنجی
چه قدر با جیت کاندو آشنا هستید؟


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی