تبلیغات
درباره ی سبک استاد بروس لی جیت کاندو - جیت کاندو
درباره ی سبک استاد بروس لی جیت کاندو
جیت کاندو
بهترین سبک آن است که در جهات مختلف اقدام به زدن ضربه نماید . استعداد در مبارزه و هماهنگ بودن ضربات در حالات کلاسیک جدا است ، همینطور استعداد افراد در هماهنگ نمودن تکنیکها لازم است . جایگزین کردن فرم کلاسیک و ذاتی آنها به مانند این است که نمی شود چند کیلو آب را بوسیله یک سطل کاغذی از زمین بلند کرد و یا به مانند موجودی بی جان است که بخواهد حرکت و زندگی را دوباره شروع کند که این غیر ممکن است . برای مبارزه کردن روش خاصی وجود ندارد و بجای اینکه بی اراده ضربه بزنیم باید با آگاهی مبارزه کرده و یک لحظه از آن بدور نباشیم .
روش نرم و سخت در مبارزه بسیار مهم است و روش نوینی که در حال حاضر است این است که بدن باید در حین زدن ضربه سفت و در حال اتخاذ تصمیم و فکر کردن برای زدن ضربه باید آرام باشد . تمام اینها باید با انعطاف بدنی همراه باشد و کسانی که دارای انعطاف بدنی بیشتری هستند تحمل بیشترودر طول مبارزه کوشش بیشتری را میتوانند مبذول بدارند . بسیاری از استادان حالات کلاسیک و غیر حقیقی را به شاگردان خود میاموزند و حقیقتاً هنرآموزی جهت مبارزه پرورش نمیدهند . هر شخصی با استعداد و بدون انعطاف بدنی میتواند حالات و سبک کلاسیک را بیاموزد. این هنرفقط حالات و سفتی و نرمی بدن نیست ، بلکه باید حالات روانی را نیز پرورش داد . بعضی ها فقط با جسم شاگردان کار دارند و روح آنها را از نظر دور میدارند . بیشتر هنر آموزان صرفاً تقلیدگر هستند و از ضربه ها و حالات دیگران تقلید مینمایند که این تقلید ها باعث از بین رفتن نیروی ذاتی آنان میشود و آنها نخواهند توانست از خود تکنیک و فنی را ابداع کنند .
هر فردی دویدن را باید یکی ازمهم ترین قسمتهای تمرینات خویش قرار دهد . این عمل بدن را همیشه آماده نگاه میدارد بطوریکه بروس لی روزانه بطور تقریب در حدود سه تا شش مایل را در فضای آزاد می دوید و تمرینات پا را نیز در حین دویدن انجام میداد . بروس لی مبتکر سبک جیت کن دو بر این عقیده است که تنها راه دفاع شخصی و آموزش به افراد نزدیکتر شدن آنان به وضعیتهای عالی بدنی است . بدن هر کدام از ما متفاوت است ، هر کدام از ما ممکن است بهترین حالات را بیاموزیم . به عقیده من بهتر شدن تکنیکها به خود شخص بستگی دارد ؛ باید قدرت و توانایی اشخاص را مد نظر قرار داده و سپس به وی آموزش لازم و تکنیک آموخته شود . مثلاً زدن یک ضربه به پهلو با خم شدن اثر چندانی بر روی حریف نخواهد گذاشت . در جیت کن دو وضعیت فیزیکی بدن یکی از اساسی ترین چیزها است . اگر شما در وضعیت خوب بدنی نباشید نخواهید توانست تمرینات و مبارزات سخت را انجام دهید . به نظر من بهترین تمرین دویدن است و شما میتوانید در طی روز، در ساعات مختلف و با وسایل کم آنرا انجام دهید . ساعاتی که شما جهت دویدن انتخاب مینمایید مهم نیست بلکه مدت دویدن مهم است . در آغاز باید به نرمی شروع به دویدن کرد و به تدریج بر سرعت آن بیافزائید ، در روزهای اولیه مسافت کوتاه و کم کم بر مدت و مسافت بیافزائید . تهیه جدولی جهت درج و چگونگی تمرینات برای هر فردی لازم است . کلیه تمرینات را در طول هفته و ماه میتوانید در آن ثبت نمایید . البته تمرینات مدرسه و دسته جمعی را نباید جزو تمرینات شخصی به حساب آورد . مقصود از تمرین کردن و نرمش کردن و دنبال کردن آنها ، در اصل هرچه بهتر نگاه داشتن وضعیت بدنی است . تمرینات من ) بروس لی ( بر روی سرعت ، چابکی ، قدرت ، قابلیت انعطاف ، دقت و متناسب کردن آنها با یکدیگر تأکید دارد و همچنین نظر خاصی بر قدرت و استراحت به اندازه کافی دارم .
اجازه دهید به شما نکته ای را تذکر بدهم : وقتی شما خیلی خوب در تمرینات ظاهر میشوید ، این برای شما کافی نیست . به خاطر داشته باشید که بهترین حالات ، حالات طبیعی است و بهترین مبارزه ، مبارزه طبیعی است و تمرین فقط به معنای رسیدن به این مطلب است . دویدن را باید همیشه انجام دهید ؛ همچنین تمرین برای شکم ، نشستن و پا شدن ، بارفیکس و شنا بسیار مؤثر و ضروری است و کسانی که هر کدام از این تمرینات را انجام ندهند ، دچار رکورد در آن قسمت از بدن شده و اندامی نامیزان خواهند داشت .
در هر تمرینی انجام ضربات دفاعی و حمله ای به صورت آهسته به ما این شانس را میدهد که دفاع صحیح و ضربه صحیح را بیاموزیم . یک نفر مرد سریع هرگز نمی تواند با زدن ضربات تند در دفاع و حمله ماهر شود . یک نفر هر چقدر در خشکی تمرین شنا کند ، هرگز شنا را نخواهد آموخت و بهترین تمرین برای شناگر شنا در آب است و بهترین تمرین برای جیت کن دو ، تمرین حقیقی مبارزه است . من ) بروس لی ( به دستها و پاها و بدن مراجعه مینمایم که اینها همه برای یک رزمی کار به مانند ابزاری جهت تجارت هستند . دستها و پاها را باید بتوان به سرعت و تندی در اختیار گرفت و بدن را نیز نرم کرد . همیشه در حین مبارزه یک پا بطور معمول باید در جلو قرار بگیرد . هیچگاه در مقابل حریف واقعی در صفر درجه نمی ایستیم . به خاطر داشته باشید که ضربه به ساق پای حریف هدف بسیار خوبی است .

نُه اصل مهم در هنگام مبارزه :
* آمادگی جسمانی : شما وقتی می توانید به مبارزه بپردازید که بدنی آماده داشته باشید و بدنی آماده نمی شود مگر با تمرینات مداوم و این تمرینات مداوم علاقه و پشتکار می خواهد . یک رزمی کار باید همیشه با سستی فرسنگها فاصله داشته باشد .
* تمرکز فکر : وقتی وارد میدان مبارزه می شوید باید تمام فکرتان را جمع کرده و فقط به مبارزه و حریف فکر کنید ، زیرا شما در مقابل یک جسم بی جان نیستید ، کسی که در مقابل شماست یک ورزشکار می باشد و فکر می کند و جسمی آماده دارد و ممکن است از یک لحظه غفلت شما استفاده کند و ضربه سختی بر شما وارد سازد .
* دید : دید در مبارزه یک اصل مهم بشمار میرود چرا که شما با دید خوب می توانید ضربه حریف را دفاع کرده و یا جا خالی بدهید و یا در یک لحظه با دیدی خوب می توانید ضربه سرنوشت ساز به قسمت حساس بدن حریف وارد سازید . شما می توانید با تمرین بوسیله میت این اصل مهم را یاد بگیرید .
* ضربه زدن به قسمتهای حساس بدن حریف : از ضربه زدن بیهوده جداً بپرهیزید چون در صورت ادامه مسابقه خسته می شوید . باید ضربه هایی که به حریف می زنید حساب شده باشند . یعنی به جای زدن ده ضربه بیهوده سعی کنید یک ضربه کاری و مؤثر را بر قسمتهای حساس بدن حریف وارد کنید در غیر این صورت مبارزه شما طولانی خواهد بود . و یا بهتر است در یک جمله بگویم مبارزه باید نشأت گرفته از احساس شما باشد . همیشه بدنبال یاد گرفتن باشید .
* دفاع : همیشه باید گاردتان بسته باشد و آمادگی تغییر مکان داشته باشید و هر ضربه حریف باید به گارد بسته شما برخورد کند یا با تغییر مکان به شما برخورد نکند . بنا به گفته یکی از استادان دفاع بهترین حمله می باشد .
* مبارزه با تمام قدرت : مبارزه شما یا قراردادی می باشد و وقت معینی دارد و یا اینکه باید یکی ناک اوت شود . شما باید در هر صورت از تمامی قدرت و تکنیک خود برای انداختن حریف استفاده نمایید زیرا اگر چنین کاری را نکنید حریف استفاده کرده و شما را خواهد انداخت . شما باید چنان عمل کنید که بعد از پایان مبارزه از فرط خستگی نتوانید روی پای خود بایستید .
* سرعت : سرعت بوجود آورنده قدرت می باشد . برای مثال اگر دو جسم هم وزن یکی با سرعت زیاد و دیگری با سرعتی اندک به کیسه بکس اصابت کنند ، جسمی که سرعت زیاد داشته کیسه را بیشتر تکان می دهد پس سرعت در مبارزه بسیار مفید می باشد و ضربه ای که با سرعت زیاد اصابت نماید تأثیر به مراتب زیادتری خواهد داشت .
* کیاب : کیاب یعنی دادن هوا به بیرون همراه با صدا در موقع زدن ضربه . کیاب دو خاصیت مفید دارد ، یکی قدرت می آورد و دیگری حواس حریف را پرت نموده و در نتیجه برای شما موقعیت ضربه زدن را فراهم می نماید .
* رقص پا : همیشه باید مانند یک کشتی که در دریای طوفانی متلاتم می باشد تغییر مکان داده و موقعیت ضربه زدن را از حریف سلب نمایید . شما با رقص پا لحظه ای در سمت راست حریف و لحظه ای در سمت چپ و در یک لحظه در مقابل حریف خواهید بود و با این عمل حریف نمی تواند ضربه ای به طرف شما پرتاب نماید و اگر هم پرتابی انجام گیرد به شما اصابت نمی کند .
وسایل مورد نیاز جهت تمرین :
                                                                                          
کیسه سرعت ) گلابی ) : از این وسیله جهت افزایش نیروی دست و سرعت جابجایی استفاده می شود . همچنین این وسیله به شما طرز زدن ضربه های مستقیم را یاد می دهد و آن به این گونه است که هر ضربه ای به صورت مستقیم به گلابی وارد شود گلابی به سمت شما باز می گردد در غیر این صورت خیر . به طور کلی سرعت عمل و سرعت در تغییر مکان را می توان توسط این دستگاه افزایش داد .
صفحه چرمی : صفحه چرم در تقویت نوک انگشتان دست بسیار مؤثر است بطوری که باید انگشتان را در چرم فرو کرد و چرم را بوسیله انگشتان سوراخ کرد ( البته نباید انگشتان را زخم کرد ) . این تمرین جهت زدن ضربات به چشم حریف است ) .
دستکش سنگین : از دستکشهای سنگین و محکم جهت سفت و محکم کردن ساعدها استفاده می شود .
میت :  زدن ضربات به یک بالشتک چرمی ) میت ( در حال حرکت به شما این امکان را می دهد که دید خود و سرعت خویش را در جهت زدن ضرباتی به حریف در حرکت توسعه دهید . کسی که میت را در دست دارد باید با سرعت پس از وارد شدن ضربه از طرف شما به میت ، آنرا به جای اولیه خود باز گرداند .
کیسه پنبه ای و کیسه بوکس : این کیسه ها جهت وارد نمودن ضربات دست و پا مورد استفاده قرار می گیرند . از این کیسه جهت تمرین ضربات پا و جهت وقت گیری و زمان ضربات نیز استفاده می شود و با آن می توان علاوه بر ضربه صحیح ، زمان و فاصله را نسبت به حریف واقعی اندازه گیری و تمرین نمود .
کیسه سنگین : کیسه سنگین را می توان جهت زدن ضربات سنگین و محکم مورد استفاده قرار داد . زدن ضربات متوالی جهت جلوگیری از بازگشت کیسه به حالت اولیه این امکان را می دهد که پاها سبک شده و با پا بتوان ضربات متوالی به حریف نواخت .
کیسه های چرمی و چهارگوش : برای تمرین ضربات مستقیم و توسعه نفوذ آن در بدن حریف می توانید از این وسیله که در آن قدری شن و ماسه و غیره ریخته شده است و به جای محکمی نصب گردیده استفاده کنید . این کیسه ها سبب با قدرت تر شدن ضربات دست می گردند و همچنین احساس زدن ضربه به بدن حریف را به شما می دهند ( ضربات پا را نیز می توان با این کیسه تمرین کرد ) .
درجات کونگ فو :
آیا در کونگ فو درجه و کمربند وجود دارد ؟ در کونگ فوی حقیقی که در معابد چین توسط استادان تدریس می شد درجه و کمربندی وجود نداشت ولی درکونگ فوهایی که درباشگاه ها و کشورهای مختلف تدریس می شود به علت کثرت تعداد هنرجویان برای حفظ نظم و انظباط و احترام ، درجه و کمربندهایی ابداع شده و در جیت کن دو به شرح زیر می باشد :
درجه اول : دایره سیاه است که به معنای آزاده است .
درجه دوم : سبز و سفید است با دو فلش در کنار آن که سمبل ین و یانگ است .
درجه سوم : ارغوانی و سفید است .
درجه چهارم : خاکستری و سفید است .
درجه پنجم : قرمز و سفید است .
درجه ششم : طلائی و سفید .
درجه هفتم : قرمز و طلائی که نشانه معبد بروس لی است .
درجه هشتم : و درجه هشتم که بالاترین درجه است دایره سیاه است که بازگشت به حالت اولیه را نشان می دهد . به این معنا که کلیه درجات
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ابرمطلب
چهارشنبه 19 بهمن 1390 :: نویسنده : jkdk jkdk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : jkdk jkdk
نویسندگان
نظرسنجی
چه قدر با جیت کاندو آشنا هستید؟


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی